Zásuvkové systémy DSN+DS+PN

Průmyslové zásuvkové systémy Marechal, dekontaktory, inovativní napájení pro hasiče a vozidla záchranných služeb – Rettbox® a Rettbox® – air

DEKONTAKTOR = ABSOLUTNÍ SPOLEHLIVOST, BEZPEČNOST, HOSPODÁRNOST ABSOLUTNĚ SPOLEHLIVÝ ČELNÍ KONTAKTNÍ SYSTÉM

Průmyslové zásuvky a vidlice se známkou kvality Marechal jsou užívány více než 50 let na celém světě v nejrůznějších průmyslových aplikacích: nejrozličnější výrobní provozy, zpracování kovů, slévárny, povrchová a hlubinná těžba nerostů, tunely, potravinářský průmysl, chemický a automobilový průmysl, čističky odpadních vod, zařízení pro přístavy, leteckou dopravu, kolejovou dopravu… Paleta výrobků pokrývá kompletní spektrum od 5A do 600A a od 12V do
1.000V v krytí IP54-IP67

Firma ISV je výrobce průmyslových závuvek a vidlic se známkou kvality Maréchal a je cetifikována dle DIN EN ISO 9001:2000. Orientací na export je členem mezinárodního združení výrobců elektrických zásuvek a vidlic s čelními kontakty BECMA. Toto združení zaručuje mezinárodní standardy a celosvětovou kompatibilitu výrobků svých členů (v USA firma MELTRIC). Zaručuje konformitu s normami a především se směrnicemi nízkého napětí.

Přenos elektrického proudu u MARECHAL-Dekontaktorů čelními kontakty ze stříbra a niklu charakterizuje extrémně nízký přechodový odpor. Optimální vodivá schopnost stříbra a jeho odolnost proti korozi zaručuje i po létech intenzivního používání výjimečně dobrý stav výrobku.Tlakové pružiny v zásuvkách mají přesně definovaný přítlak ke kontaktům, který zůstává konstantní i při vysoké frekvenci spojování. Nedochází k žádnému nepřípustnému zahřívání, ani jakémukoli spékání kontaktů.

Spínací schopnost
V souladu s požadavky na bezpečnost a eliminaci rizik se v průmyslových aplikacích používají zásuvkové systémy buď v kombinaci s vypínačem, nebo zásuvkové systémy s dostatečným vypínacím výkonem jako jsou MARECHAL-Dekontaktory. Vynikající spínací schopnost (AC22 / AC23 dle IEC/EN60947–3) umožňuje bezpečné spínání dekontaktorů pod zatížením až do 250A. Jednoduché stisknutí tlačítka způsobí odpojení zátěže. Zásuvka je již před vysunutím vidlice bez zatížení. Tento systém zabrání vzniku oblouku a zaručuje absolutní bezpečnost uživatele.

Otočný bezpečnostní kotouč
Otočný bezpečnostní kotouč zabrání přístupu k živým částem při vysunuté vidlici.

Nezáměnnost a kódování
MARECHAL-Dekontaktory znají 24 různých pozičních kódování. Tím je vyloučeno neúmyslné připojení přístrojů s jiným napětím nebo s jiným určením. Zemnící kontakt je umístěn zásadně ve středu dekontaktoru, neúmyslné propojení s fází není proto možné. Zemnící kontakt je při zasunutí spojen jako první a při vysunutí rozpojen jako poslední, čímž je vždy zajištěno řádné uzemnění.

Dokumenty ke stažení