GDPR

1. Společnost: EROCOMM spol. s r.o., IČO: 416 94 112, se sídlem: Praha 9, Horní Počernice, Keteňská 1320, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24201 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu/sídlo

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Na e-mailovou adresu mohou být zájemci zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej zájemce neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu – odhlásit.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno výše uvedenou společností, tady správcem osobních údajů.

Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 • PKM Audit & Tax s.r.o., U tvrze 38, 100 00 Praha 10 (účetní);
 • myWAC Technologies s.r.o., Lýskova 1038/11, 635 00  Brno (webmaster);
 • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Střítež 3, 588 11 Střítež (dopravce);
 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Říčany u Prahy 135, 251 01 (dopravce)

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky erocomm.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek
 • základní funkčnosti webových stránek.

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

7. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje jsou správcem zpracovávány,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů; přičemž výmaz bude proveden, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii správcem zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
capri logoelematiclogo newftggifas logoide logointerflexinterflexmarechalschutlesibsinardtepex logologo mete