• Kategorie Produktu 1
  • Kategorie Produktu 10
  • Slc
  • Sld
  • Sle
  • Slp
  • Slg
  • Sls

Úvodní strana

Nový katalogový list motorových spouštěčů MS

ms2016Motorové spouštěče se zkratovou spouští a ochranou proti přetížení, citlivost na výpadek fáze dle IEC 60947-4-1. Motorové spouštěče MS poskytují při vysokém vypínacím výkonu a při velkém proudovém omezení optimální ochranu motorů a jiných spotřebičů do 32 A. Jsou vybaveny hlavním vypínačem  s oddělovací funkcí; rozsah jmenovitého proudu od 0,1 do 32 A. Motorové spouštěče MS jsou teplotně kompenzované; zkratově vypínají při 12 x Iu. Motorové spouštěče MS jsou certifikovány ESČ, VDE a UL.